ליצירת קשר וייעוץ מקצועי

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם!

עורך דין מס הכנסה

ראשי / עורך דין מס הכנסה

קיים צורך לעורך דין מקצועי בענייני מס הכנסה? יכול ואתם מעוניינים לקבל חוו"ד מקצועית על אודות התנהלות כזו או אחרת בהיבט של מס הכנסה? יכול ואתם על פרקו של הליך אזרחי או פלילי בגין בדיקה/ביקורת/חקירה במס הכנסה? ייתכן ומדובר בשלב ב' – השגה על שומה שיצאה לכם מטעם מפקח מס הכנסה? אולי בשלב מתקדם עסקינן ואתם אינכם בטוחים ברצון או הצורך שלכם להגיש ערעור מס לבית המשפט? באם על אחת מן השאלות הללו התעכבתם ולא עניתם נחרצות "לא", עליכם להתייעץ עם עורך דין מס הכנסה מקצועי רצוי אף שהינו יוצא רשות המסים אשר יוכל "לסדר את ראשכם" ולעשות סדר והיגיון בתהליך.

עורך דין מס הכנסה יוצא רשות המסים

עו"ד אריאל נוטע אשר הינו בנוסף רו"ח מוסמך, יוצא רשות המסים והפרקליטות הפלילית במשרד המשפטים הינו עורך דין מס הכנסה אשר ניסיונו מתוך המערכת על גווניה השונים, מהווה ערך מוסף ליכולתו לתת את העצה האפקטיבית ביותר עבורכם על סיפה של התמודדות מול אגף מס הכנסה ומסוי מקרקעין.

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם!

שירותי המשרד בתחום מס הכנסה

ייעוץ וליווי טרום ובמהלך חקירה של מס הכנסה

ישנם ארבעה משרדי שומה- חקירות מס הכנסה אשר פרוסים בפריסה מחוזית: "חיפה והצפון", ת"א, מרכז ו"ירושלים והדרום". אלו תחנות מס הכנסה אשר עוסקות בחקירות פליליות בגין חשדות על עבירות מס הכנסה. לעיתים יהיו אלו עבירות טכניות בעיקרן, כגון אי-דיווח (ללא כוונה להעלים מס), כגון אי דיווח ניכויים, אי העברת ניכויים וכו'… ייתכן ומדובר בעבירות מס הכנסה מהותיות, אשר מנויות על פי רוב בסעיף 220 לפקודת מס הכנסה.

המאפיינים של עבירות מס הכנסה מהותיות, אלו התנהגויות הכוללות אלמנטים של מרמה ותחבולה כגון: העלמות מס, סיוע לאחר להתחמק מתשלום מס ושימוש בחשבוניות פיקטיביות וכל אלו מתוך כוונה להתחמק מתשלום מס. הענישה המירבית בחוק, כאשר אנחנו מדברים על עבירות מס מהותיות ובנסיבות מסויימות עשויה להגיע עד לכ- 7 שנות מאסר. משרדינו מתמחה בייעוץ וליווי חקירות מס הכנסה. החל מהשלב שהנישום או האדם מקבל טלפון (או חיפוש בית) מחוקר או חוקרת מס הכנסה, עולה צורך להיוועץ עם עורך דין מס הכנסה אשר בקיא בתחום.

המחשבה התמימה לפעמים, שכדאי לגשת לחקירה ללא היוועצות עם עו"ד מיסים, שכן היוועצות מעידה לכאורה על אשמתו של הנועץ, עשויה לפגוע משמעותית בחשוד. לחקירה הראשונית ישנה משמעות עצומה באופן התפתחות כיווני החקירה וההליך הפלילי. החקירה הראשונית הינה קריטית עבור שני הצדדים. ישנה משמעות לאופן התנהלות החוקרים בתחילת החקירה, האם החשוד הולך למעצר? לשחרור בתנאי ערובה? וכן הלאה

עורך דין לחקירות מס הכנסה

ייצוג בהליכי שומה וביקורת אזרחיים לרבות השגה

לא רק בעקבות הלשנות יפתחו תיקי ביקורת או חקירה במסגרת מס הכנסה. למפקחי מס הכנסה כמו גם לשאר עובדי רשות המסים על מחלקותיה השונות, ישנה תכנית עבודה. לרוב, תקבע תכנית העבודה את היקף התיקים אשר כל מפקח או מבקר ניהול ספרים יבצע במהלך שנת מס פלונית.

כאשר עולה תיק לביקורת מפקח או שנבדק באמצעות עובדי ניהול ספרים, ובהנחה והתיק אינו מתאים לפלילים, מתחיל איזשהו מירוץ התשה. לעיתים רבות רו"ח המייצג (במידה ויש כזה) משתתף בשם הנישום מיוצגו, בדיוני השומה אשר יקבעו את הסנקציות שיופעלו על הנישום. מעבר לתשלום שומת המס, יש כמובן, השלכות רוחביות נוספות לשומה, כגון, תשלום ביטוח לאומי, תשלומי מע"מ בנסיבות מסויימות וכיוצ"ב. למשרדינו היכולת לתכלל את המצב ולייעץ על האסטרטגיה המיטבית עבור האדם או הנישום שמצוי הוא בעיצומו של תהליך התשה שכזה.

כאמור, חשוב להיוועץ בעורך דין מס הכנסה טרם קבלת החלטות והסכמות מול פקידי השומה. כאשר יוצאת שומת מיטב שפיטה, המשמעות הינה שהנישום לא הגיע להסכמות אודות השומה. על כן, יכול הוא להגיש השגה על השומה. משרדינו מתמחה הן בהגשת השגות כאמור. השגה הינו הליך מעין שיפוטי, פנימי ברמת משרד השומה, אשר בו ניתנת לנישום הזדמנות לשטוח את טענותיו אודות השגיאות בבסיס השומה. שגיאות כגון: הנחות המוצא שנלקחו על ידי המפקח והינן מופרזות, השוואות לעסקים דומים, אשר בעצם אינם כה דומים מבחינה כלכלית, טעות בבסיס המספרים ועוד ועוד… במקרים רבים מנהל ההשגה עבור הנישום יהא עו"ד מקצועי לענייני מס הכנסה וזאת בניגוד לשלב המקדים של דיוני השומה. בקשת ההשגה והטיעונים אשר יפורטו בה, הינם גם חשבונאיים וגם משפטיים.. על כן, ועל מנת שיהא זה אפקטיבי, על ההשגה להכיל סגמנטים נוספים כגון מצבו הכללי, הכלכלי והמשפחתי של הנישום.

עורך דין לענייני מס הכנסה

ייצוג במסגרת ערעורי מס לבית המשפט המחוזי

כאשר לא הגיעו הצדדים להסכמות בשלב א' (הסכם השומה) ושלב ב' (שלב ההשגה), עומדת לנישום, הזכות לערער לבית המשפט המחוזי וזאת לפי סעיף 153 לפקודת מס הכנסה. על הנישום להיוועץ בעו"ד מקצועי לענייני מס הכנסה, ולנהל את הסיכון באופן מיטבי. כוונתנו, שמאחר ובתי המשפט בישראל לא ששים לקבל (זכיה בערעור הינה קבלתו על ידי בית המשפט) ערעורי מס בגין שומות מס הכנסה, יש לתכלל את השיקולים המגוונים באם להגיש ערעור כאמור לבית המשפט או לא.

משרדינו מתמחה במציאת האסטרטגיה הנכונה לנישום באם להגיש ערעור מס לבית המשפט המחוזי או לא. על מנת לקבל החלטה כפי שתוארה לעיל, יש לאמוד בכלים משפטיים את הסתברות קבלת הערעור לבית המשפט. נדגים זאת כך, אילו יצאה שומת מיטב שפיטה אודות גידול לא מוסבר בהון הנישום לשנות מס מסוימות, יש לבחון האם הטיעונים אשר עלו בשלב א' ובשלב ב' יהוו טיעונים אשר עשויים להספיק לבית המשפט לקבל את הערעור לפחות בחלקו. אילו בנוסף, פסל פקיד השומה את ספרי הנישום, כלומר, לשיטתו אין הוא יכול להסתמך עליהם לצורך הליך ביקורתו.. תהא עובדה משפטית זו, לרועץ לנישום אשר יחליט לערער לבית המשפט, זאת בשל העובדה שנטל ההוכחה אשר רובץ בכל מקרה על המערער, יהא יותר גבוה במקרה שנפסלו ספריו. קיימים עוד כהנה וכהנה שיקולים באם יש טעם להגיש ערעור מס או לא.

משרדינו יודע לספק את הייעוץ הרלוונטי ביותר עבור הלקוח/נישום אשר עומד על פרקה של החלטה כזו..

עורך דין מס הכנסה

מדוע לבחור עורך דין מס הכנסה יוצא המערכת?

כמי שעוסק בתחום המסים כבר שנים רבות, שאת חלקן אף העביר ברשות המסים ובפרקליטות הפלילית בצוותי המיסוי הפלילי, יש לי את היכולת המקצועית והן את הידע וההבנה הנדרשים בגין כל אחד משלבי ההליך. החל מתחילת החקירה או הביקורת אשר מתקיימים באגף מס ההכנסה, ובהמשך, יחידת התביעות הפנימית של מס הכנסה או פרקליטות המדינה במקרה שתיק החקירה מעלה חשדות לעבירות מס מהותיות בהיקפים משמעותיים. בנוסף, ההיכרות שלי עם גורמים מקצועיים ברשות המסים, עשויה לקצר הליכים ו"עינויי דין" ולמקדם מתוך ראיה והבנה, שכל נישום בין אם מדובר בחשוד, חשובה לו מאוד העובדה שההליכים מול הרשויות לא יארכו שנים רבות, יקרות ומתישות.

מדוע לבחור עורך דין לענייני מס הכנסה שהוא גם רו"ח?

בפקודת מס הכנסה, קיים קשר לוגי פנימי אינהרנטי בין טכניקת ברירת המס, לבין הליכי החקירה או הביקורת לנישומים. מס הכנסה הינה פקודה ארוכה, מפרכת ומסובכת להבנה כלפי מי שאין באמתחתו כלים ספציפיים מתחום החשבונאות ודיני המס. כמי שמוסמך הן כרו"ח והן כעו"ד, יש ברשותי את כל הכלים הנדרשים על מנת למצות את ההליך עבור מיוצגיי. בין אם מדובר בנישום או בחשוד, על בא כוחו (עורך דינו) החובה להתמצא במשטר המס ברמת מקצועיות חסרת פשרות.

עורך דין מסים אריאל נוטע

אין חכם כבעל ניסיון - עורך דין לענייני מס הכנסה

דירוג כובים
ברצוני להמליץ על אריאל, הן ברמה האישית והן ברמה המקצועית. כאשר יש מקרים מורכבים שמגיעים אליי למשרד, אני יודע שיש כתובת שלא אהסס להפנות אלייה - והיא אריאל נוטע.
המלצה על רואה חשבון עקיבא
רו"ח עמרי ביטס
אריאל נוטע הוא עורך דין וחשוב מכך - שותף לדרך. אריאל מלווה את המשרד שלי בתיקים מורכבים, ובכל משימה שנדרש אלייה - הוא עשה אותה על הצד הטוב ביותר ותוצאות לשביעות רצוננו. ממליצים בחום.
רו"ח עופר עקיבא
רו"ח עופר עקיבא
כאשר יש צורך בעורך דין אשר מכיר את המערכות, יודע איך הן עובדות מבפנים ויכול לבחור מתוך ארגז הכלים העמוק שלו את האסטרטגיה אשר תוביל את הלקוח להיות מרוצה מן התוצאה אז אריאל הוא הבחירה המושכלת.
עו"ד שרית אדוני אברהם
עו"ד שרית אדוני אברהם
לקריאה נוספת
הלבנת הון
הלבנת הון – לא מה שחשבתם

מה היא הלבנת הון? "הלבנת הון היא עשיית פעולה ברכוש, לעתים באמצעות המערכת הפיננסית, במטרה להטמיע רכוש, שמקורו בפעילות עבריינית, בתוך רכוש הנושא אופי חוקי

קרא עוד »